Петък, 08 май 2020 г. – от 11:30 ч до 19:30 ч.
Събота, 09 май 2020 г. – от 10:00 ч. до 18:00 ч.
Неделя, 10 май 2020 г. – от 10:00 ч. до 18:00 ч.