От тук може да изтеглите заявката за участие в „Къмпинг и Караванинг Експо“ – 13-14 април 2019 г.

Моля, попълнете заявката, подпишете я и сканирано копие изпратете до expo@camping.bg

Заявка за участие

Тук може да се запознаете с Общите условия за участие в „Къмпинг и Караванинг Експо“ – 13-14 април 2019 г.

Общи условия